Pernille Hippe Brun

Pernille Hippe Brun

CEO, Organizational Consultant & Author

EXPERT IN:
Leadership
Future of work
Organizational Development and Culture
Facilitation
Boardwork

Privatlivspolitik

Hvem er hippebrun’co

hippebrun’co er drevet af Pernille Hippe Brun.
Linnesgade 25, 1361 Kbh. K, Danmark * (+45) 31 20 11 31
Webstedsadressen er: https://hippebrun.dk.

Indsamling og brug af data

Formular til tilmeldning af nyhedsbrev

Når du bruger formularen under siden “kontakt” til at tilmelde dig til vores nyhedsbrev, går du med til at din information vil blive opbevaret hos og bearbejdet af MailChimp. MailChimp er det firma hippebrun’co bruger til at udsende nyhedsbreve, og de benytter din data i overensstemmelse med deres privatlivspolitik og betingelser. Vi bruger den indsamlede data til at kontakte dig vedrørende vores nyhedsbrev, og vi deler aldrig din data med en tredjepart.

Cookies

hippebrun’co hjemmesiden benytter ikke cookies, der er personligt forbundet med dig.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Hvis du har tilmeldt dig hippebrun’co nyhedsbrevet, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde. Skriv til phb@hippebrun.dk for sådanne anmodninger.

Privacy Policy

Who is hippebrun’co

hippebrun’co is run by Pernille Hippe Brun.
Linnesgade 25, 1361 Kbh. K, Denmark * (+45) 31 20 11 31
The web address is: https://hippebrun.com.

Collection and use of data

Newsletter subscription formula

When you subscribe to our newsletter by using the formula located at the bottom of the “contact” page, you agree to your data being stored with and processed by MailChimp. MailChimp is the company hippebrun’co uses to distribute newsletters. MailChimp uses your data in accordance with their privacy policy and terms. We use the collected data to contact you regarding our newsletter, and we never share your data with a third party.

Cookies

The hippebrun’co website does not store cookies that are personally identifiable with you.

Your data rights

If you’ve subscribed to the hippebrun’co newsletter, you can ask for an exported file with the personal data we have stored about you, including all data you have given us. You can also ask us to delete all personal data about you. This does not include any data which we are required to save for administrative or security reasons, as well as if to abide by the law. Send an email to phb@hippebrun.com for such inquiries.

Pernille Hippe Brun

Pernille Hippe Brun

CEO, Organisationskonsulent & Forfatter

EKSPERT I:
Ledelse
Fremtidens arbejde
Organisationsudvikling og kultur
Facilitering
Bestyrelsesarbejde

Press

Lederens største udfordringer – 2019

Aring;ret går på hæld, det er tid til at gøre status og tid til at se frem. Hvad bragte året? Hvad bringer det nye? Hvad skal jeg forberede mig på/indstille mig på, tænke over hen over den søde juletid?

Din virksomhedskultur betyder alt i strategi-eksekveringen

Det gode gamle citat: “Culture eats strategy for breakfast” er noget alle vist kender til. Vi kan lægge nok så fine strategier, men hvis ikke vi har en virksomhedskultur, der sikrer at folk har det rette mindset til at kunne levere strategien, så kan vi lige så godt glemme alt om, at få strategien implementeret.

Adfærdsdesign og ledelse

I denne artikel præsenteres en vinkel på lederudvikling, der virkelig rykker. Det er kombinationen af personlig lederudvikling og det, der kaldes adfærdsdesign. Den personlige vinkel I den personlige del, bliver lederen observeret og fulgt tæt af en, der tør give ærlig feedback på den adfærd, der ses – således at lederen kan få direkte adfærdskorrigerende forslag til, hvad han/hun kunne gøre anderledes.

No Title

No Description

No Title

No Description

No Title

No Description

Kronik: Der er brug for fælles dansk indsats i Davos

Danmark er i en unik position til at byde ind med løsninger på nogle af verdens udfor-dringer, men den fælles indsats mangler KRONIK – Om en uges tid er vi en del danskere, der bevæger os mod den schweiziske landsby Davos, hvor årets World Economic… Kun tilgængelig for Premium-kunder

Inter-generationel ledelse

For nyligt var jeg med til at holde et oplæg om Fremtidens ledelse på et lederseminar. Lige efter jeg havde været på kom en ung “millenial” (defineret som en, der var ung omkring år 2000 – d.v.s. født ca. midt firserne) og fortalte hvad der skulle til for at lede sådan en som hende.

Ledelsesadfærd og organisatoriske principper i en eksponentiel verden

I bogen eksponentielle organisationer (3) beskrives det, hvordan vi som mennesker – homo sapiens – biologisk set er designet til at opleve verden lineært. A fører til B som fører til C i et adstadigt tempo, som vi kan følge med i. Det er forudsigeligt og let at forstå.

Kronik: Ulven kommer – ikke?

Vi hører for mange skræmmehistorier om mennesker, der bliver arbejdsløse, om robotter, der fjerner de varme hænder og omsorgen i vores omgang med hinanden som mennesker I debatten om disruption, robotter og den fagre, nye, digitaliserede verden,… Kun tilgængelig for Premium-kunder

Det vi kaster lys på vokser

I de sidste par måneder har jeg været til ikke mindre end to prisuddelinger, hvor virksomheder og designere, der bidrager til at gøre verden til et bedre sted via deres produkter og processer, er blevet hyldet. Den første var Aim2Flourish prisuddelingen i Juni, og den anden var Index Award uddelingen her i september.

Strategisk ledelse i et større perspektiv

At tænke og agere strategisk i en organisatorisk kontekst er ikke let, og nogle er bedre til det end andre. Nogle tænker helt automatisk strategisk – forstået på den måde, at de forstår at se mønstre og sammenhænge i markedet, i organisationen og i de tendenser, der hersker i nutiden, som gør, at de kan handle fornuftigt og træffe gode beslutninger for virksomheden.

Alt det, vi ikke ser

Der har været skrevet og talt meget om vores VUCA verden – også her i Børsen ledelse på det seneste. Ja, verden er VUCA, virkeligheden ER voldsom, uforudsigelig, cirklende og alsidig, som man kunne sige på dansk, velvidende det ikke er sådan, VUCA helt kan oversættes.

Mindful organisationer – det er common sense!

Jeg har i mange år bevidst undladt at bruge ordet mindfulness i alt for høj grad, når jeg er i dialog med ledere om, hvad der skaber deres forretningsmæssige “edge”, hvad der skal til for at styrke dem i deres position i markedet, hvordan de skaber en attraktiv arbejdsplads eller hvordan de får medarbejdere og stakeholders omkring virksomheden til oprigtigt at engagere sig i organisationens vision, mission og strategi.

Fremtidens arbejde – er vi på forkant?

Netop hjemvendt fra konference i San Francisco med titlen “The Future of Work” sidder jeg i disse dage og spekulerer over, hvor meget vi taler om, at vi i fremtiden kommer til at ændre hele den måde, vi arbejder, leder og organiserer os på (1). Men vi taler ikke kun om det.

Nye løsninger kræver nye spørgsmål

Traditionelle måder at løse problemer på har det svært i vores eksponentielle verden. Jo mere intenst vi studerer hullerne i osten, jo mere fjerner vi os fra konstruktive løsninger og hænger fast i gårsdagens fiasko.

Ny ekspert: Ledelse skal ikke være en disciplin for ledelsens skyld

Vores nye ekspert, Pernille Hippe Brun, er en af landets mest erfarne og innovative erhvervspsykologer. Hun er en inkarneret pioner – altid i gang med at afsøge og afprøve nye tilgange til ledelse og organisering. Som tidligere underviser og facilitator på en af Danmarks mest velrenommerede E-MBA-uddannelser har hun gennem årene fulgt generationer af unge ledere på deres karrierevej.

Amerikansk flødeskum og dansk direkthed

Har du også oplevet “clashet” mellem en svulmende amerikansk og en direkte og kommunefarvet dansk forretningsretorik? Vores nye ekspert Pernille Hippe Brun stiller her skarpt på, hvad vi danskere kan lære af den amerikanske flødeskumsretorik og giver sit bud på, hvilke forventninger og forestillinger om at drive forretning, der ligger bag den kalorierige overflade.

Kronik: Vi mangler et formål med disruption

KRONIK Vi skal ikke disrupte blot for at disrupte, eller vækste, blot for at vækste. Kun med en konkret vision for disruption kan vi engagere danskerne Digitalt Vækstpanel har på initiativ af regeringen udgivet et sæt af anbefalinger under… Kun tilgængelig for Premium-kunder

Kronik: Kære Disruptionråd, gør noget helt nyt

KRONIK Regeringens Disruptionråd bør gå anderledes til værks. Rådet skal undgå intern konkurrence og lade være med at have en bordende KRONIK – Regeringen har nedsat sit Disruptionråd. Alle vil være med – vi skal disrupte vores forretning,… Kun tilgængelig for Premium-kunder

No Title

No Description

No Title

No Description

Presse

Lederens største udfordringer – 2019

Aring;ret går på hæld, det er tid til at gøre status og tid til at se frem. Hvad bragte året? Hvad bringer det nye? Hvad skal jeg forberede mig på/indstille mig på, tænke over hen over den søde juletid?

Din virksomhedskultur betyder alt i strategi-eksekveringen

Det gode gamle citat: “Culture eats strategy for breakfast” er noget alle vist kender til. Vi kan lægge nok så fine strategier, men hvis ikke vi har en virksomhedskultur, der sikrer at folk har det rette mindset til at kunne levere strategien, så kan vi lige så godt glemme alt om, at få strategien implementeret.

Adfærdsdesign og ledelse

I denne artikel præsenteres en vinkel på lederudvikling, der virkelig rykker. Det er kombinationen af personlig lederudvikling og det, der kaldes adfærdsdesign. Den personlige vinkel I den personlige del, bliver lederen observeret og fulgt tæt af en, der tør give ærlig feedback på den adfærd, der ses – således at lederen kan få direkte adfærdskorrigerende forslag til, hvad han/hun kunne gøre anderledes.

No Title

No Description

No Title

No Description

No Title

No Description

Kronik: Der er brug for fælles dansk indsats i Davos

Danmark er i en unik position til at byde ind med løsninger på nogle af verdens udfor-dringer, men den fælles indsats mangler KRONIK – Om en uges tid er vi en del danskere, der bevæger os mod den schweiziske landsby Davos, hvor årets World Economic… Kun tilgængelig for Premium-kunder

Inter-generationel ledelse

For nyligt var jeg med til at holde et oplæg om Fremtidens ledelse på et lederseminar. Lige efter jeg havde været på kom en ung “millenial” (defineret som en, der var ung omkring år 2000 – d.v.s. født ca. midt firserne) og fortalte hvad der skulle til for at lede sådan en som hende.

Ledelsesadfærd og organisatoriske principper i en eksponentiel verden

I bogen eksponentielle organisationer (3) beskrives det, hvordan vi som mennesker – homo sapiens – biologisk set er designet til at opleve verden lineært. A fører til B som fører til C i et adstadigt tempo, som vi kan følge med i. Det er forudsigeligt og let at forstå.

Kronik: Ulven kommer – ikke?

Vi hører for mange skræmmehistorier om mennesker, der bliver arbejdsløse, om robotter, der fjerner de varme hænder og omsorgen i vores omgang med hinanden som mennesker I debatten om disruption, robotter og den fagre, nye, digitaliserede verden,… Kun tilgængelig for Premium-kunder

Det vi kaster lys på vokser

I de sidste par måneder har jeg været til ikke mindre end to prisuddelinger, hvor virksomheder og designere, der bidrager til at gøre verden til et bedre sted via deres produkter og processer, er blevet hyldet. Den første var Aim2Flourish prisuddelingen i Juni, og den anden var Index Award uddelingen her i september.

Strategisk ledelse i et større perspektiv

At tænke og agere strategisk i en organisatorisk kontekst er ikke let, og nogle er bedre til det end andre. Nogle tænker helt automatisk strategisk – forstået på den måde, at de forstår at se mønstre og sammenhænge i markedet, i organisationen og i de tendenser, der hersker i nutiden, som gør, at de kan handle fornuftigt og træffe gode beslutninger for virksomheden.

Alt det, vi ikke ser

Der har været skrevet og talt meget om vores VUCA verden – også her i Børsen ledelse på det seneste. Ja, verden er VUCA, virkeligheden ER voldsom, uforudsigelig, cirklende og alsidig, som man kunne sige på dansk, velvidende det ikke er sådan, VUCA helt kan oversættes.

Mindful organisationer – det er common sense!

Jeg har i mange år bevidst undladt at bruge ordet mindfulness i alt for høj grad, når jeg er i dialog med ledere om, hvad der skaber deres forretningsmæssige “edge”, hvad der skal til for at styrke dem i deres position i markedet, hvordan de skaber en attraktiv arbejdsplads eller hvordan de får medarbejdere og stakeholders omkring virksomheden til oprigtigt at engagere sig i organisationens vision, mission og strategi.

Fremtidens arbejde – er vi på forkant?

Netop hjemvendt fra konference i San Francisco med titlen “The Future of Work” sidder jeg i disse dage og spekulerer over, hvor meget vi taler om, at vi i fremtiden kommer til at ændre hele den måde, vi arbejder, leder og organiserer os på (1). Men vi taler ikke kun om det.

Nye løsninger kræver nye spørgsmål

Traditionelle måder at løse problemer på har det svært i vores eksponentielle verden. Jo mere intenst vi studerer hullerne i osten, jo mere fjerner vi os fra konstruktive løsninger og hænger fast i gårsdagens fiasko.

Ny ekspert: Ledelse skal ikke være en disciplin for ledelsens skyld

Vores nye ekspert, Pernille Hippe Brun, er en af landets mest erfarne og innovative erhvervspsykologer. Hun er en inkarneret pioner – altid i gang med at afsøge og afprøve nye tilgange til ledelse og organisering. Som tidligere underviser og facilitator på en af Danmarks mest velrenommerede E-MBA-uddannelser har hun gennem årene fulgt generationer af unge ledere på deres karrierevej.

Amerikansk flødeskum og dansk direkthed

Har du også oplevet “clashet” mellem en svulmende amerikansk og en direkte og kommunefarvet dansk forretningsretorik? Vores nye ekspert Pernille Hippe Brun stiller her skarpt på, hvad vi danskere kan lære af den amerikanske flødeskumsretorik og giver sit bud på, hvilke forventninger og forestillinger om at drive forretning, der ligger bag den kalorierige overflade.

Kronik: Vi mangler et formål med disruption

KRONIK Vi skal ikke disrupte blot for at disrupte, eller vækste, blot for at vækste. Kun med en konkret vision for disruption kan vi engagere danskerne Digitalt Vækstpanel har på initiativ af regeringen udgivet et sæt af anbefalinger under… Kun tilgængelig for Premium-kunder

Kronik: Kære Disruptionråd, gør noget helt nyt

KRONIK Regeringens Disruptionråd bør gå anderledes til værks. Rådet skal undgå intern konkurrence og lade være med at have en bordende KRONIK – Regeringen har nedsat sit Disruptionråd. Alle vil være med – vi skal disrupte vores forretning,… Kun tilgængelig for Premium-kunder

No Title

No Description

No Title

No Description

Books

Strengths-Based Leadership Handbook

Strengths-Based Leadership Handbook takes a close look at the origins of strengths-based leadership as a management discipline and at the definition of strengths-based leadership. It also provides an introduction to some of the basic research that underpins this discipline. It then guides users i…

On the Move

On the Move is a timely book about Nordic Leadership and the relevance of this leadership approach in an ever-changing, fast-moving and intense business-world. The book tells the story of what Nordic Leadership is and how it can be applied even outside the Nordic Region.

Bøger

Strengths-Based Leadership Handbook

Strengths-Based Leadership Handbook takes a close look at the origins of strengths-based leadership as a management discipline and at the definition of strengths-based leadership. It also provides an introduction to some of the basic research that underpins this discipline. It then guides users i…

On the Move

On the Move is a timely book about Nordic Leadership and the relevance of this leadership approach in an ever-changing, fast-moving and intense business-world. The book tells the story of what Nordic Leadership is and how it can be applied even outside the Nordic Region.

Kontakt

Kontakt

Nyhedsbrev

Tilladelse

hippebrun’co vil bruge den information du giver i denne formular til at komme i kontakt med dig vedrørende vores nyhedsbrev.

Du kan ændre mening når som helst ved at klikke “frameld” i bunden af en af vores emails, eller ved at kontakte os på phb@hippebrun.dk. Vi vil behandle din information med respekt. For mere information omkring vores privatlivspraksis kan du besøge vores privatlivspolitik. Ved at klikke på den nedenstående knap går du med til, at vi må behandle din information i overensstemmelse med disse betingelser.

Contact

Get in touch

Newsletter

Marketing Permissions

hippebrun´co will use the information you provide on this form to be in touch with you regarding our newsletter.

You can change your mind at any time by clicking “unsubscribe” in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at phb@hippebrun.com. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please view our privacy policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.